Wat kan ik doen 

 

Mogelijke werkzaamheden

Het is niet mogelijk om een complete lijst te maken met alle mogelijk uit te voeren opdrachten. Om toch een indruk te geven staat hieronder een indicatie van mogelijkheden:

 • Opstellen en/of toetsen van investeringsramingen van waterbouwkundige of civiele constructies.
 • Inclusief de beheer- en onderhoudskosten voor een gegeven aantal jaren.
 • Met een risico-analyse en probabilistisch doorgerekend.
 • Voorzien van een degelijke leesbare kostennota waar alle uitgangspunten, keuzes, risico’s en kansen in zijn vastgelegd.
 • Een beoordeling van een ingediende claim of staat van meerwerk en indien gewenst ondersteuning bij de afhandeling hiervan of actieve deelname in de onderhandelingen.
 • Het voeren van kostenmanagement op uw project of cluster van projecten of het aansturen van uw financieel team.
 • Opstellen financiële planningen en verantwoordingsrapportages.
 • Advies over en hulp bij het interpreteren van de standaard systematiek kosten (CROW publicatie 137)
 •  Analyseren van en adviseren over de verschillende risico verdelingen bij de verschillende contractvormen (RAW, D&C en DBFM contracten).
 •  Advies over en inhoudelijk meewerken aan het prijsbewust in de markt zetten van deze projecten.
 •  Adviseren en meedenken over het kosten optimaal opzetten van projecten (value engineering, waarde analyse).
 • Meehelpen om het kostenbewustzijn in uw organisatie gericht op een hoger niveau te brengen. 

 

 

                            Neem vrijblijvend contact op voor meer info.