Dit ben ik

Ik ben Wim van den Brink, 61 jaar met 40 jaar werkervaring. Ik ben op mijn 15e gaan werken en na 13 jaar avondstudie heb ik als laatste opleiding mijn HTS diploma gehaald. Eerst heb ik een aantal jaren in verschillende functies bij bouwbedrijven gewerkt maar nu werk ik al ruim 30 jaar als kostendeskundige bij Rijkswaterstaat. Inmiddels vele aanvullende studies en uitdagende projecten verder wil ik langzaam naast mijn werk bij Rijkswaterstaat een eigen bedrijf opstarten. Zodat ik over een jaar of tien zelf uit kan maken of ik al met pensioen wil of niet.    

Alle projecten opnoemen waar ik aan gewerkt heb zal een te lange lijst opleveren. Ook zijn er daarnaast vele projecten waar ik alleen maar een paar dagen iets gedaan heb (adviseren, toetsen, claims afhandelen e.d.). Daarom noem ik alleen de projecten op waar ik zo veel betrokken was dat het voelt als mijn eigen projecten. (al zullen anderen daar soms anders over denken)

Sluis Hansweert, Zeeburgertunnel Amsterdam, Verdiepte weg Best, Maeslant kering Hoek van Holland, Dam Eijerland Texel, Speciedepot IJsseloog Ketelmeer, Balgstuw Ramspol Kampen, Grensmaas Limburg, 2e Maasvlakte.

Momenteel werk ik voor: Expertise Centrum Kosten Deltaprogramma, Afsluitdijk, Nieuwe Zeesluis IJmuiden, kustlijnzorg, bestortingen Ooster- en Westerschelde en nog een paar kleine projecten.

In al die jaren ging het in hoofdzaak om kosten van grote en vaak waterbouwkundige projecten. Bij Rijkswaterstaat heb ik vele opleidingen gevolgd en mooie kansen gekregen. Hierdoor heb ik vele jaren kennis en ervaring opgedaan.

In de jaren tachtig had ik het geluk om drie jaar mee te mogen werken aan het Project Ramingen Infrastructuur. De daar uit voort gekomen PRI systematiek is eerst jaren lang toegepast bij Rijkswaterstaat en ProRail en deze systematiek is nu doorgegroeid naar de landelijke standaard.

In de jaren 90 heb ik 3 jaar bij Rijkswaterstaat in Den Haag gewerkt bij het project Kostenbeheersing. Daar hebben we vele dingen bedacht om de kosten van projecten beter te beheersen, sommige werden gelijk geïmplementeerd. Maar ook een aantal goede ideeën hadden toen geen draagvlak maar komen nu jaren later toch ineens weer bovendrijven. 


 


 


 

   Koppeling naar mijn Linkedin pagina.