Afspraken 


Duidelijke afspraken

Omdat ik weet hoe belangrijk integriteit is, heb ik besloten om alleen voor publieke opdrachtgevers te werken (overheden, gemeenten, provincies, waterschappen enz.) Daar waar tussen opdrachtgevers belangen tegengesteld zijn, zal ik voor ik een opdracht aanneem dit met beide partijen bespreken en pas na wederzijdse goedkeuring de opdracht aannemen. Het tekenen van een geheimhoudingsverklaring hoort hierbij.

 

Tarieven   

Bij het opgeven van tarieven houd ik rekening met de omvang en duur van de opdracht en of het tarief inclusief of exclusief reiskosten is. Eventueel noodzakelijk andere kosten worden in overleg apart gedeclareerd. De tarieven zijn exclusief BTW en bij opdrachten langer dan een jaar worden zij jaarlijks aangepast volgens de algemene inflatie correctie. (CBS consumenten prijs index). Reiskosten € 0,45/gereden km. 


 Samenwerken

Ik ben een eenmansbedrijf met ook een vaste baan. Ik zal zo flexibel mogelijk mijn inzet verdelen over meerdere projecten en meerdere opdrachtgevers. Indien gewenst kan ik voor eventuele grotere projecten altijd een beroep doen op de deskundige vakgenoten die onderdeel uitmaken van mijn netwerk. Een en ander in overleg met mijn opdrachtgevers. 


 Voorwaarden

Dankzij mijn jarenlange ervaring kan ik gegeven ontwerp en uitgangspunten goed kritisch beoordelen. Maar ik ben geen ontwerper. Ik zal om een goede raming te kunnen maken altijd de hulp nodig hebben van iemand met inhoudelijke technische kennis.